Danış Yapı Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

1996 yılında kurulan Danışman Grubu, başarılı geçmişiyle bölgesinin önde gelen grupları arasında yer almakta ve hizmet sektöründe lider olma vizyonu ile hareket etmektedir. Grup; madencilik, inşaat, nakliye, hazır beton, asfalt üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Danışmangrup; Gelişen ve büyüyen bir anlayışın gereği olarak agrega ve asfalt üretim tesisleri, taş ocaklarını, iş makinesi ve nakliye araçları parkını, buna uygun olarak genişletmiş ve yapılandırmıştır.

Danışmangrup, 3 şirketi, konusunda uzman ve deneyimli 50’nin üzerinde teknik personeli ile 700 üzerindeki çalışanıyla üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır. Danışmangrup, markalarının değerini sadece sektöründe değil, Türkiye ölçeğinde de yükseltmeyi hedeflemektedir. Grup, özellikle inşaat sektöründe lider olma vizyonu ortaya koymaktadır.

Danışmangrup misyon olarak, insan odaklı ve verimliliği merkeze alan bir yönetim şekli benimsemiştir.. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde özellikle eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir.

Danışmangrup, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da, sektör bazında saygın markalar yaratarak, madencilikte, inşaatta ve hazır beton alanında, büyük gruplarla sağladığı sinerji de bu sürece çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Danışmangrup, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir ürünü olarak, sektör bazındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak Türkiye’deki değişimin öncüleri arasında yer alma istek ve arzusundadır.

Günümüz dünyasında toplumun refah düzeyinin geliştirilmesi ve gelişimin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kılınması için bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli sorumluluklar düşmektedir. Danışmangrup, kurumsal sorumluluklarının bilincinde çalışarak, bu bakış açısını iş yapış modellerine ve iş ortamına da yayarak değer katmayı hedeflemektedir.

Ekonomik kalkınmaya sağladığı direkt katkının yanı sıra, Danışmangrup, istihdama da önemli katkılar sağlamaktadır. Danışmangrup, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde, operasyonlarını gerçekleştirirken iş ortaklarının kendisinden beklentilerini dikkate almakta ve karşılıklı diyalog anlayışı ve geri bildirim mekanizmaları ile beklentileri en üst düzeyde karşılamaya çalışmaktadır. Bu iş ortakları içinde birinci öncelikli Grup çalışanlarındır; Danışmangrup, gerçek sermayenin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple “Önce İnsan” diyen Danışmangrup bünyesinde “0” iş kazası hedefini tüm çalışanlarına aktarmaktadır.

İklim değişikliği ve giderek tükenen kaynakların dünyamızı tehdit ettiğinin bilinci ile hareket eden Danışmangrup, olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek için tüm iş yapış biçimlerini sürekli gözden geçirmekte ve yenilemektedir. Enerji verimliliği, su ve atık yönetimini öncelikli çevresel alanları arasında gören Danışmangrup, aynı zamanda sorumlu bir şirket olarak, iş ortakları nezdinde de çevresel ve sosyal alanda farkındalığını arttırmaya gayret etmektedir.

Danışmangrup olarak belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşma bilincimizden geri adım atmadan yolumuza devam etmekteyiz.

ADRES

Beşevler Mah. Beşevler Cad. No:205 Nilüfer / BURSA

TELEFON

0 (224) 413 03 98 | 0 (224) 443 01 44 | 0 (224) 443 01 55 | 0 (224) 443 26 47

FAKS

0 (224) 413 15 99

(Toplam: 37, Bugün: 1 )