Dask Sigortası Tazminat dışı olan hasarlar nelerdir

Dask Sigortası Tazminat dışı olan hasarlar nelerdir

Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri kapsam dışındadır, bunlar için tazminat ödenmez.

Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamı dışındadır.

Kamuya ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş yerleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar, tapuya kayıtlı bulunmayan ve hazine arazileri üzerine inşa edilmiş binalar da zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamı dışındadır.

(Toplam: 10, Bugün: 1 )

Leave a reply: