12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuşma Sınavı Konuları

 

12. Derslik Türk Dili ve Edebiyatı Konuşma Imtihanı Mevzuları

1.ÜNİTE: GİRİŞ

 1. Edebiyat ile fikir akımları / felsefe arasındaki ilişki mevzusunda bir konuşma yapma.
 2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki mevzusunda bir konuşma yapma.
 3. Dilin tarihî süreç içindeki değişimini etkileyen sebepler hakkında bir konuşma yapma.
 4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin mühim sözlükleri hakkında bir konuşma yapma.
 5. Edebî eserler bir fikir akımını yada felsefi anlayışı yansıtabilir mi? Aynı şekilde felsefe de edebiyattan yararlanabilir mi? Örneklerle görüşlerinizi ifade ediniz.
 6. Siyasal ve toplumsal değişiklik, teknoloji, tercüme, yazarların dil tercihleri benzer biçimde hususlar yazı dili ve konuşma dilini iyi mi etkisinde bırakır? Örneklerle görüşlerinizi ifade ediniz.
 7. Yaşamımıza yeni girmiş teknolojik terimler üstüne bir sunum yapma.
 8. İmla (yazım) kuralları ile ilgili bir sunum yapma.
 9. Noktalama işaretleri ile ilgili bir sunum yapma.
 10. Kelimede (sözcükte) anlam ile ilgili bir sunum yapma.

2.ÜNİTE: HİKÂYE

 1. 1960 Sonrası Türk Hikâyesinin özellikleri, yazarları hakkında bir sunum yapma.
 2. Küçürek (minimal) hikâye özellikleri, örnekleri hakkında bir sunum yapma.
 3. Aşağıda belirtilen hikâyecilerimizden birinin yaşamını, yazınsal kişiliği ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlama

a) Ulusal Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Sanatçılar: Mithat Cemal Kuntay, Aka Gündüz, Kenan Hulusi Koray, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Emine Işınsu, Luk Çokum…

b) Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazan Sanatçılar: Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Samim Kocagöz, Hasan İzzetin Dinamo, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Necati Cumalı, Fukara Baykurt, Faik Baysal, Dursun Akçam, Abbas Sayar, Cevdet Kudret, Talip Apaydın, Kemal Bilbaşar, Cahit Irgat, Reşat Enis, İlhan Tarus, Halikarnas Balıkçısı, Mahmut Makal, Bekir Yıldız, Erol Toy, Osman Şahin, Orhan Hançerlioğlu, Vedat Nedim Tör, Erdal Öz, Mehmet Seyda…

c) Ferdin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçılar: Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Memduk Şevket Esendal, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu, Abdülhak Şinasi Hisar, Halikarnas Balıkçısı, Selim İleri…

d) Modernizmi Esas Alan Sanatçılar: Oğuz Atay, Latife Tekin, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Nazlı Eray, Sait Faik Abasıyanık, Hakkaniyet Ağaoğlu, Vüsat O. Bener, Bilge Karasu, Orhan Pamuk, Pınar Kür, Füruzan, İnci Aral, Adnan Özyalçıner, Orhan Duru, Leyla Erbil, Ayla Kutlu, Tomris Uyar, Nezihe Araz, Nezihe Meriç, Demir Özlü, Sevgi Soysal, İhsan Oktay Anar, Yekta Kopan, Rasim Özdenören, Mustafa Miyasoğlu benzer biçimde sanatçılar da yapıtlarında modernist ögelere ağırlık vermişlerdir.

3.ÜNİTE: ŞİİR

 1. Saf (öz) şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 2. Cumhuriyet Süreci toplumcu-gerçekçi şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 3. Millî Edebiyat zevk ve anlayışına bağlı şiirin özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 4. Acayip akımı şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 5. Acayip haricinde yeniliği sürdüren Şairler (Maviciler, Hisarcılar) hakkında sunum yapma.
 6. İkinci Yeni şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 7. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve doğa ötesi anlayışı öne çıkaran şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 8. 1980 Sonrası Türk Şiiri, Özellikleri, Şairleri hakkında sunum yapma.
 9. Cumhuriyet sonrası halk şiiri, özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 10. Aşağıda belirtilen şairlerden birinin yaşamını, yazınsal kişiliği ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlama.

a) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler: Yedi Meşaleciler (Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray).

Öteki Şairler: Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi.

b) Acayip akımı şairleri: Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu, Melih Cevdet Anday.

c) Acayip haricinde yeniliği sürdüren Şairler:

Maviciler: Attila ilhan, Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Yılmaz Gruda, Demir Özlü, Demirtaş Ceyhun.

Hisarcılar: Mehmet Çınarlı, Munis Faik, Mustafa Necati Karaer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Yavuz Bülent Bakiler …

Yenilikçi Bağımsız Şairler: Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Özdemir Asaf, Sabahattin Kudret Aksal, Cahit Külebi, Asaf Hâlet Çelebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Salah Birsel, Necati Cumalı.

d) İkinci Yeni şairleri: Cemal Süreya (1931-1990), İlhan Berk (1918-2008), Edip Cansever (1928-1986),Ece Ayhan (1931-2002), Turgut Uyar (1927-1985), Ideal Tamer (1937-2018) …

e) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler: Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Kemalettin Kamu, Orhan Şaik Gökyay, Behçet Kemal Çağlar, Ömer Bedrettin Uşaklı, Parlak zeka Ömer Defne, Şükûfe Nihal Başar, Necmetttin Halil Onan, Bekir Sıtkı Erdoğan, Hisarcılar…

f) Cumhuriyet Süreci toplumcu-gerçekçi şairler: Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Ercüment Behzat Lav, Ataol Behramoğlu, Ceyhun Atuf Kansu, Ahmet Arif, Enver Gökçe, Şükran Kurdakul, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Mehmet Başaran, Can Yücel, Ahmet Oktay, Necati Cumalı, Özdemir İnce, Eray Canberk, Gülten Akın, Attila İlhan, Kemal Özer, Yaşar Miraç, Veysel Çolak …

g) Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve doğa ötesi anlayışı öne çıkaran şairler: Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Arif Ay, Mehmet Akif İnan, Hilmi Yavuz, İsmet Hususi, Alaettin Özdenören, Nurullah Genç, Ebubekir Eroğlu, Abdülvahap Akbaş, Mustafa Özçelik, Mehmet Atilla Maraş, Cumali Ünaldı …

h) Cumhuriyet sonrası halk şairleri: Âşık Veysel, Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Feymani, Âşık Sürekli, Sefil Selimi, Ali İzzet Özkan, Onur Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Yaşar Reyhanî, Neşet Ertaş, Abdurrahim Karakoç, Davut Sulari …

4.ÜNİTE: ROMAN

 1. 1923- 1960 arası Cumhuriyet Süreci Türk edebiyatında Roman özellikleri, yazarları hakkında bir sunum yapma.
 2. 1960- 1980 arası Cumhuriyet Süreci Türk edebiyatında Roman özellikleri, yazarları hakkında bir sunum yapma.
 3. 1980 sonrası Cumhuriyet Süreci Türk edebiyatında Roman özellikleri, yazarları hakkında bir sunum yapma.
 4. Dünya edebiyatında roman mevzusunda bir sunum yapma.
 5. Okunan bir roman hakkında görüşlerini sunma.
 6. Paragrafta anlam mevzusunda bir sunum yapma.

5.ÜNİTE: TİYATRO

 1. Cumhuriyet döneminde tiyatro hakkında bir sunum yapma.
 2. Cumhuriyet süreci tiyatro yazarları hakkında bir sunum yapma. (Muhsin Ertuğrul, Necati Cumalı, Güngör Dilmen, Cevat Fehmi Başkut, Haldun Taner, Turgut Özakman, Refik Erduran, Orhan Asena, A.Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Başar Sabuncu, Cahit Atay …

6.ÜNİTE: DENEME

 1. Tecrübe etme yazı türü ve özellikleri hakkında bir sunum yapma.
 2. Cumhuriyet Döneminde tecrübe etme yazarları ve tecrübe etme türündeki eserleri hakkında bir sunum yapma.

7.ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK)

 1. Söylev (söylev) ve özellikleri hakkında bir sunum yapma.
 2. Güncel bir mevzu ile ilgili bir söylev gerçekleştirme.

DİĞER KONUŞMA KONUSU ÖRNEKLERİ

 • “Bir kitap okudum, hayatım değişti.” diyen bir şahıs sizce ne demek istiyordur? Hakikaten bir kitap okuyunca insanoğlunun yaşamı değişmiş olur mi?
 • “Asla kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
 • Günümüzde dostluk ve arkadaşlık terimi ile ilgili olarak neler söyleyebilirsin?
 • Günümüzde dildeki yozlaşmanın ve bozulmanın sebepleri nedir?
 • İnsanlar kendilerine niçin hedef koymalı? Bu hedefe ulaşmak için ne yapmalı?
 • Hoşgörülü olmanın fert hayatındaki önemi nedir? Niçin hoşgörülü olmalıyız?
 • Edebiyat, yaşamın aynası olmalı mıdır? Niçin? Görüşlerinizi açıklayınız.
 • Varoluşçuluk akımını açıklayınız. Bu akımla edebiyat içinde iyi mi bir ilişki vardır? Açıklayınız.
 • Felsefe ve edebiyat içinde iyi mi bir ilişki vardır? Felsefe ve edebiyatın benzer ve değişik taraflarını açıklayınız.
 • Felsefeci ve edebiyatçı arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nedir? Emareniz.
 • Edebiyatın felsefeye katkısı nedir? Açıklayınız.
 • Edebiyatın mevzusu özetlemek gerekirse insandır, insan hayatıdır. Sizce yazınsal eserler insan yaşamını olduğu benzer biçimde, tüm gerçekliğiyle anlatmalı mıdır?
 • Otobiyografik roman nedir? Bu tür romanlardan hareketle yazarın gerçek yaşamı hakkında informasyon edinilebilir mi?
 • Edebiyat ve psikoloji içinde iyi mi bir ilişki vardır? Yazınsal eserler yazılırken yazar niçin psikolojiden yararlanır?
 • Etrafınızdaki iş yeri tabelalarında dikkatinizi çeken en mühim şey nedir? Tabelalarda kullanılan dil ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 • Genel ağ, toplumsal medya, tv Türkçenin kullanımını iyi mi etkilemiştir?
 • Türkçenin dünyada geçerli bir dil olması için neler yapılabilir?
 • Yatılı bir okulda eğitim görmek kişinin yaşamını iyi mi etkisinde bırakır? Pozitif ve negatif taraflarını belirtin.
 • Erken yaşta mesuliyet almak ya da almak zorunda olmak kişiye neler kazandırır?
 • Iyi mi bir dünya hayal ediyorsun?
 • Bir vaka ya da durum karşısında beklentileriniz gerçekleşmediği süre iyi mi bir tavır alırsınız?
 • Beyazperdeye, televizyona uyarlanan pek oldukça yazınsal yaratı bulunmaktadır. Sizce beyazperdeye uyarlanan bir yaratı kitabı aynen yansıtır mı?
 • Ilinti duygusu nedir? İnsan doğduğu yere mi aittir? Konar-göçerliğin insan psikolojisi üstündeki tesirleri nedir?
 • Mesuliyet nedir? Bireylere mesuliyet duygusu iyi mi ve ne süre verilmelidir?
 • Müzik ya da resmin insan yaşamına tesirleri neler olabilir?
 • Devletimizde müzik ya da fotoğraf ile ilgili eğitim almak isteyen öğrenciler güzel sanatlar lisesine gelmekte. Sizce bireylerde sanat eğitimi ne süre başlamalı?
 • Değişik düşüncelere, özelliklere haiz olmaktan yada yaşam tarzından dolayı yaşanmış olan ihtilaf durumlarına çatışma denir. Buna bakılırsa siz de çevrenizle ya da ailenizle hangi durumlarda çatışırsınız ve çözüme iyi mi ulaşırsınız?
 • Sizce bir edebiyatçının felsefeci benzer biçimde yaşamı sorgulama kaygısı var mıdır? Açıklayınız.
 • Ifade tekniklerinden şuur akışı ve monolog tekniğini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • Edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişkiyi anlatınız.
 • Psikoloji, edebiyat sanatı ve edebiyat bilimini iyi mi etkilemiştir? Açıklayınız.
 • Dünyada ana dili Türkçe olan insan sayısı hakkında araştırma yapınız. Yunus Emre Enstitülerini tanıtınız.
 • Genel ağ kullanımı Türkçenin kullanımını iyi mi etkilemiştir, anlatınız.
 • Dünya üstünde değişmeyen dil var mıdır? Sebepleriyle açıklayınız.
 • Dildeki değişiklik ve gelişmenin ana sebepleri nedir? Açıklayınız.
 • Türkçenin öteki dillerden etkilendiği dönemleri açıklayınız.
 • Divanı Lugatit Türk’ü tanıtınız. Türk edebiyatındaki önemini açıklayınız.
 • Muhakemetül Lugateyn’i tanıtınız. Türk edebiyatındaki önemini açıklayınız.
 • “Türkçenin makus talihi” iyi mi yenilmiştir? Açıklayınız.
 • Cemil Meriç’in “Kamus, bir milletin hafızasıdır şu demek oluyor ki kendisidir.” İfadesini açıklayınız.
 • “Lügat, özgürlüktür!” sloganını yorumlayınız.
 • Yaşamımıza sonradan giren teknolojik terimlerle ilgili bir konuşma yapınız. iletilerde kullanılan işaret ve görsellerin iletişime tesirini açıklayınız.
 • Ruh çözümü nedir? Bunun yazınsal eserlerle ilişkisini emareniz.
 • Cervantes’in “Don Kişot” adlı romanını ve romanda yer edinen kahramanları tanıtınız.
 • Füruzan’ı, sanat anlayışını, eserlerini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • Vaka hikayelerini ve temsilcilerini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • Durum hikayelerini ve temsilcilerini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • Hikâye ve romandaki ifade biçimleri/tekniklerini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • İç çözümleme, geriye dönüş, leitmotif, montaj (ana motif) ifade tekniklerini tanıtınız.
 • Özgürlük, Hakkaniyet, Eğitim, Aile, Saygı, Sevgi, Acıma Gelecek, Gençlik, Yaşam, Dostluk, Sabır, Başarı, Mesuliyet, Vatanseverlik, Yardımseverlik, Cömertlik, Cesaret, Hoşgörü, Alçakgönüllülük, Empati, Özgüven, Nezaket, Azim, Bağlılık, Çalışkanlık, Çevre bilinci, Terbiye, Güvenlik, Medya, İletişim, Bağımlılık, Teknoloji, Gelişim, Önyargı, Güvenilirlik, Rahatlık, Süre, Sıhhat, Sulh…

(Toplam: 1, Bugün: 1 )

Site Footer