Titanik Filminin Bilinmeyenleri

Titanik Filminin Bilinmeyenleri

Jack görevi Johny Depp’e teklif edilmiş fakat bu görevi reddetmiş, sonrasında oldukça pişman bulunduğunu söylemiştir.. James Cameron Jack görevi için ikinci olarak Jared Letoyu düşünmüş fakat Jared seçmelere katılmayı reddetmiştir.. Di Caprio ve Kate Winslet daha senaryo tamamlanmadan filmin taslağını görerek oynamayı kabul etmişler (akıllı insanlarmış).. Robert Di Niro’ya kaptan Smith görevi teklif edilmiş fakat o dönemdeki rahatsızlığı yüzünden kabul etmemiş.. Rose görevi için Kate Winslet’tan ilkin başka isimlere teklif götürülmüş, bunlar Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Cameron Diaz, Jodie Foster,

Continue Reading

Sürrealizm, Gerçeküstücülük Akımı özellikleri Sanatçıları PDF

Sürrealizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu I. ve II. Dünya Savaşları arasında Avrupa’da doğup gelişen bir akımdır. Sürrealistlerin benimsedikleri görüşlerin arka planını dadaizm oluşturur. Akımın bildirisi Manifeste du Surréalisme, 1924 yılında André Breton tarafından hazırlanmıştır. Sürrealizmin Genel Özellikleri İlmî ve felsefi hayata dair geçmişten gelen bütün görüşlerin yenilenmesini, düşüncenin saf bilinç otomatizmi ile ortaya çıkması gerektiği görüşlerini benimser. Realizm akımı, kurgu ve tahkiyeye dayalı hikaye ve roman türünün gelişmesine çok büyük katkılarda bulunan bir akımdır. Realist sanatçılar, öykü ve romanda yeni psikolojik tahlil

Continue Reading

Remziye Hisar gibi düşünebilmek | Akademik Kaynak

“Fen derslerinde kanunlarda olsun, buluşlarda olsun hep yabancı adlar görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk adı görememenin ezikliğini, bu dalda başarıya ulaşmış olursam giderebilirim sanıyordum” diyerek yola çıkan bir Cumhuriyet bilim hanımı…Yeni kurulmuş bir ülkenin gelişmesinin  ve var olabilmesinin temeli olan bilimin kimya alanında öncüsü…Marie Curie’nin talebesi olma şansını yakalamakla kalmayan hatta ve hatta ondan asistanlık teklifi de almış olan ilk kimya bilim hanımımız Remziye Hisar’ı tanıtmak isterim bu çalışmamda. 1902 senesinde babası Salih Hulusi’nin işyar olarak atandığı

Continue Reading

Yusuf Akçura- Siyaset ve İktisat

Kitap İncelemesi Yusuf Akçura- Politika ve İktisat Özet: İlk baskısı 1924 yılına ilişkin olan kitap, Akçura’nın Türk Ocakları’nda verdiği konferanslar ve makalelerinin bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. Kitapta bir taraftan Akçura’nın işgal yıllarına olan büyük öfkesinin sebepleri, öteki taraftan güncelliğini yitirmeyen çeşitli meseleler hakkında ufuk açıcı fikirleri yer verilmiştir. Bu fikirlerin oluşum aşamasında İstanbul’da bağlaşık kuvvetleri bulunmakta, Lozan görüşmeleri sürmektedir. Öteki bir anlatımla Akçura tarihin Anadolu toprakları için karar verme aşamasında olduğu bir devrin ruhunu yaşamaktadır. Kitap İncelemesinin Tam Metnini

Continue Reading

Kümelenme Teorisinin İktisadi Etkileri Üzerine Bir Bakış

–Bu metin 03.Eylül .2022 tarihindeki Türkiye Iktisat Kurumu’nun hazırladığı “ICE-TEA2022 8th International Conference on Economics” adlı internasyonal İktisat Kongresi’nde  sunulmuştur.- KÜMELENME TEORİSİNİN İKTİSADİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR BAKIŞ ÖZET 1990’dan itibaren yoğunlaşan kümelenme çalışmalarına uzun vakit öncesinde de rastlamak   mümkündür. İşletmelerin coğrafik olarak yığılma özelliği göstermesi bu duruma birçok kentte örnek teşkil etmiştir. Peki, niçin aynı ürünü yada hizmeti üreten birden oldukça sayıda işletme değişik coğrafi alanda ekonomik faaliyetlerini sürdürmeyi istemeyip aynı alanı paylaşırken karşımıza çıkmaktadır? Aslına bakarsak tarihin ilk zamanlarından

Continue Reading

Sözcük Kökü Bulma, Kelime Kökü Nasıl Bulunur Kök Kavramı 1

Sözcük Kökü Bulma Kök Nedir? Sözcük Kökü Bulma işleminden önce kök nedir tanımını yapalım. Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı, en küçük ve sonraki ile bağlantılı parçasıdır. Sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru ekler atılır; kalan bölüm, o sözcüğün köküdür. Örnek(ler) uçaklarımızdan » uç -ak-lar-ı-mız-dan kök Örnekte de görüldüğü gibi, atabildiğimiz her tüm ekleri attıktan sonra geriye kalan, daha fazla parçalanamayan ve sonraki bölümü ile bağlantılı olan “uç-“, bu sözcüğün köküdür. Kökün Özellikleri  Kök, sözcüğün başında bulunur ve kökü bulmak için sondan başa doğru ilerlenir.  Kök,

Continue Reading

Sembolizm Akımının özellikleri Nedir Şairleri Temsilcileri PDF

Sembolizm Akımın Ortaya Çıkışı Doğuşu 19. yüzyıl sonlarına doğru Fransa’da ortaya çıkmış olan Sembolizm akımı, sıkı kalıp ve kaidelere bağlı şekilde verilen şiirlere tepki içermektedir. Kişinin varlık ve doğa karşısındaki duygulanmaları, algılamaları üstü kapalı bir tavırla şiirde ele alınmaya başlanmıştır. Bu aşamada da devreye semboller girmiştir, insanoğlunun iç dünyasını ele almayı amaçlayan bu akımın, parnasizm ile gelen ve gerçekçi/natüralist anlayışın şiirde uygulanması neticesinde, çevre tasvirlerinin öne geçmiş olduğu, insani gerçekliğin dikkatsizlik edilmiş olduğu anlayışa tepki olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür.

Continue Reading

Kemal Varol Sözleri ve Alıntıları

  Kemal Varol Sözleri Yaşlandıkça, ömür tükettikçe, ölüme yaklaştıkça seni unuturum sandım. Unutmadım. Geçmişinizi unutmayın”, derdi büyüklerimiz, “Kim olduğunuzu unutmayın! Fakat insanın içinde yarım kalan her şey bir ukdeydi. Tamamlamayınca tamamlanmıyordu insan. Kolu kanadı kırık kalıyordu. Şu karşıki dağda lambalar yanar sönermiş, içimdeki közü söndüren yok! Bazen dünya insana batardı. Ne toprak alırdı insanın sıkıntısını ne de kederini yataklar dindirirdi. Bir hikâye noktalanınca, insanın yüzünü de böyle nokta nokta ölüm lekeleri kaplıyormuş, geç anladım. Birazcık uyusam, kirpiklerim değse birbirine, yeniden

Continue Reading

Yeni Trafik Cezaları 2022

trafik cezalari-2022

YENİ TRAFİK CEZALARI Muayenesiz araç kullanmak *935 TL* Ters yönde araç kullanmak *2000 TL* Emniyet kemeri takmayanlar *1008 TL* Trafik işaret ve levhalarına zarar vermek, yola çöp atmak ve trafiği engellemek gibi düzeni bozan ihlaller, *488 TL* (Alkollü araç kullanmanın 1. seferinde *1.002 TL* 2. seferinde *3256 TL* 3. seferinde *4.018 TL* Alkolmetreye üflemeyi reddetme *9.869 TL* Yaya geçidinde yayaya yol vermemek *678 TL* Sigortasız araç kullanmak *1008 TL* Ehliyetsiz araç kullananlar *9.918 TL* 88 km-104 km arası *935 TL*

Continue Reading

Tarihte en çok insanın kaybedildiği savaşlar

Tarihte en çok insanın kaybedildiği savaşlar

Ukrayna ve Rusya içinde harp an itibariyle birçoğumuzu üzüyor. Bu iki ülke içinde çıkan harp ne ilkti ne de son olacak. Tarihte savaşlar hep oldu olmaya da ne yazık ki devam edecek benzer biçimde duruyor. Biz de tarihte en çok insanın kaybedildiği savaşları inceledik. İkinci Dünya Savaşı :Tarihin en kanlı savaşlarından biri İkinci Dünya Savaşı’ydı. 6 senelik bu harpte resmi verilere bakılırsa 60 milyondan fazla insan öldü. Moğol İstilaları : Tarihin en ürkütücü savaşçı milletlerinden biri Moğollardı. Moğol hükümdarı Cengiz

Continue Reading

Site Footer