Gülşehri Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Gülşehri Gülşehri on üçüncü yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyıl başlarında Kırşehir’de yaşamış bir şeyh ve ozan. Aslolan adının Ahmet olduğu sanılmaktadır. Yunus Emre benzer biçimde, Anadolu tekke edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İslam ilmini ve İran edebiyatını bilen bir sofidir. Özenilmiş bir üslupla yazan ve öğretici olmaktan fazlaca lirik nitelikler gösteren bu ozan, sanat kıymeti bakımından çağının önde gelenlerindendir. Tasavvufi mevzuları usta bir ifadeyle yazmıştır. Dili mütevazı ve güzel, vezni kullanışı iyidir. Gülşehri, bir sofi ozan olmakla birlikte, eserlerinde sanatının yüksek heyecanını

Continue Reading

Zeki Ömer Defne | Türk Dili ve Edebiyatı

Parlak zeka Ömer Defne ( d. Çankırı, 1903 – ö. 1992, İstanbul) Parlak zeka Ömer Defne, 1903 senesinde Çankırı’da dünyaya geldi. Çankırı Ertuğrul İbtidaîsi ve İdâdîsi’ni, Ankara İlköğretmen Okulu’nu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Kısmı’nü tamamladı (1939). İstanbul Kabataş Lisesi ve Galatasaray Lisesinde öğretmenlik yapmış oldu. 1969’da emekliye ayrıldı. İlk şiiri Çankırı’da Hak Yolu gazetesinde çıktı (1923). Sonrasında Çınaraltı, Ün, Hareket, Şadırvan, İstanbul, Esi, Davet, Galatasaray ve Varlık dergilerinde şiirlerini yayımladı. 1969’da Galatasaray Lisesindeki görevinden emekli oldu.

Continue Reading

Muammer Lütfi Bahşi | Türk Dili ve Edebiyatı

Muammer Lütfi BAHŞİ (d.1903, Ödemiş – ö. 30 Mayıs 1947, Ödemiş/ İzmir) Yazar. Muammer Lütfi Bahşi Muammer Lütfi, müderris Lûtfî Efendi’nin erkek evladıdır. İlk ve orta öğrenimini Ödemiş Rüşdiye ve İdadîsinde yapmış oldu. Arapça, Farsça öğrendi. İstanbul İlâhiyat Fakültesini (1927), arkasından Hukuk Fakültesini tamamladı (1929). Antalya, Kuşadası, Bozdoğan, Nazilli, Muğla, Ürgüp ve Demirci’de hâkimlik yapmış oldu. Devamlı yer değiştirmeden rahatsız olarak çekilme etti. Ölümüne kadar memleketi Ödemiş’te avukatlık yapmış oldu. Cumhuriyet devri Türk şiirinde Yedi Meş’aleciler diye anılan şâirler gurubuna

Continue Reading

Türk Edebiyatında Dergiler | Türk Dili ve Edebiyatı

DÖNEMLERİYLE EDEBİYAT DERGİCİLİĞİMİZ Türk Edebiyatında Dergiler 1861-1923: Bu dönem kendi içinde değişik periyodlarla irdelenebileceği şeklinde genel olarak mecmua bolluğunun yaşandığı, fakat edebiyatımızda etkin bir role haiz olan dergilerin bu bollukla aynı orantıda olmadığı söylenebilir. Abdülaziz, II. Abdülhamit ve cenk yıllarına tanıklık eden dergiler (Dergi-i Fünûn, Cerideyi Askeriye, Mecmûa-i Ulum, Dergi-i Ebüzziya, Gömü-i Evrak, Bilgi…) Saray’ın da baskıları sonucu daha oldukça askerlik, tıp, fen ve güncel mevzuları işlerler. 1891’de çıkıp, gösterim serüveni süresince değişik edebiyat akımlarına sayfalarını açan Servet-i Fünûn dergisi

Continue Reading

Beş Şehir (Özet) – Ahmet Hamdi Tanpınar

  Beş Kent – Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi TANPINAR, Beş Kent‘in mevzusu için: “Hayatımızda kaybolan şeylerin arkasından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.” demektedir. Tanpınar’ın en mühim tecrübe etmelerinden kabul edilen bu kitapta beş kent anlatılmaktadır: Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul. İlk gösterim zamanı 1946 olan yapıt; Tanpınar’ın gözlemleri ile etkisi altına alan üslubu birleşince edebiyatımızın en kıymetli eserlerinden biri dünyaya gelmiştir. Türk Edebiyatında en kıymetli denemelerden biridir. ::: Eserden Seçmeler ::: Ankara Bir ihtimal Millî Savaşım yıllarının

Continue Reading

Vasfi Mahir Kocatürk | Türk Dili ve Edebiyatı

Vasfi Mahir KOCATÜRK (d. 1907, Gümüşhane – ö. 17 Temmuz 1961, Ankara) Ozan, oyun yazarı, öğretmen, edebiyat araştırmacısı, politikacı. Vasfi Mahir Kocatürk Vasfi Mahir, 1907’de Gümüşhane’de dünyaya geldi, 1961’de Ankara’da yaşamını yitirdi. 1930’da Mülkiye Mektebi’ni tamamladı. Çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği yapmış oldu, yönetici olarak çalıştı. 1948-1950 içinde müfettişlik yapmış oldu. 1950-1954 içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Gümüşhane milletvekili olarak bulunmuş oldu. Yedi Meşale Topluluğu üyeleri arasına girdi. Ilkin epik şiirler yazdı. Hemen sonra hece ölçüsüyle, âşık seçimi şiire yöneldi. Kahramanlık,

Continue Reading

Türk Şiirinde Akımlar | Türk Dili ve Edebiyatı

  Türk Şiirinde Akımlar Türk şiirinde görülen belli başlı sanat akımları şunlardır: Bütün toplumlarda, toplumsal gelişmeye paralel olarak dünya görüşünde değişiklikler olur. Bu değişikliler sanat anlayışını da etkiler. Önce güzel sanatlarda görülen bu toplum hareketine sanat akımları denir. Her akım, güzel sanatların bir başka kolu olan edebiyatı da, dolayısıyla şiiri de etki altına alır. Sanat akımlarından etkileniş ulustan ulusa değişir. Divan Edebiyatı (13- 19. Yüzyıl) Divan edebiyatında günümüzdeki anlamda sanat akımından söz edilemez. Çok beğenilen şairlerin çevresinde zamanla ondan etkilenen

Continue Reading

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinlerde Yapı Unsurları

  Yazınsal Metinlerde Yapı Unsurları Edebî metinlerde 5 temel yapı unsuru vardır. Bunlar şunlardır: 1) Vaka – Vaka Örgüsü 2) Kişi Ekibi (Kahramanlar) 3) Vakit (Zaman) 4) Mekân (Yer) 5) Bakış Açısı ve Anlatıcı 1) OLAY –  OLAY ÖRGÜSÜ Vaka Örgüsü: Belli bir mevzu çevresinde mevcud birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir halde oluşturdukları organik bütündür. Vaka örgüsünü, “eserde nakledilen hadise yada hadiseler zinciri” yada “bir oyunun, hikayenin ya da romanın içinde olan biten her şey” biçiminde de tanımlamak

Continue Reading

Savaş ve Barış (Roman Özeti) – Tolstoy

Cenk ve Sulh – Tolstoy Cenk ve Sulh, Rus yazar Lev Tolstoy‘un 1869 senesinde piyasaya sürülen romanı. Birçok yazar Cenk ve Sulh adlı eseri “Dünyanın en büyük romanı” olarak vasıflandırmış ve bu şekilde bir romanın yeniden yazılamayacağını öne sürmüşler. 1805-1813 yıllarında Napolyon Savaşları da denen Rus-Fransız savaşlarını mevzu alan bu eserde beş yüze yakın şahıs bulunmaktadır. Tolstoy, bu romanında, Rusya’daki birçok kesimden insanoğlunun yaşamını ve geleneklerini ortaya koymaktadır. Cenk ve Sulh, Napolyon döneminde gecen Rusya ve Fransa arasındakı çekismeli savaşı

Continue Reading

Beowulf Destanı | Türk Dili ve Edebiyatı

  Beowulf Destanı Beowulf, eski İngiliz edebiyatının en büyük ürünü olan kahramanlık şiiri, Avrupa’da mahalli dillerden birinde yazılmış ilk halk destanı. 6. yüzyıl başlarında geçen vakaları mevzu alır; 700-750 içinde oluştuğu sanılır. Bugün mevcud tek elyazması nüshası (Cotton Vitellius A XV) ortalama 1000’de kaleme alınmıştır. 1815’e değin basımevi baskısı yapılmamıştır. Aslının herhangi bir başlığı olmadığı halde, kişiliği ve yapmış olduğu işler öykünün bütünlüğünü sağlamış olduğu için sonradan, kahraman İskandinavyalı Beowulfun adını almıştır. Tarihte Beowulf isminde birinin yaşamış olduğu belirlenememişse de,

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar