Blog Posts

Tutanak örneği örnekleri Nasıl Yazılır 9. Sınıf Okul Kısa Pdf

Tutanak Nedir Tutanak; belgelenmesi ihtiyaç duyulan bir durumu, vakası tespit edenler tarafınca imzalanan yada meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu şeklinde yazıya geçirilmesi ile oluşan belgedir. Başka bir deyişle “Belgelenmesi ihtiyaç duyulan bir durumu tespit edenler tarafınca hazırlanıp imzalanan belgeye tutanak yada zabıt denir. Tutanak, yalın ve açık bir üslupla, kişisel görüş ve yorumlara yer verilmeden aynen yazılır. Bu tür belgeler aksi durağan(durgun) oluncaya kadar hukuken geçerli belgelerdir. ” Tutanak, bir toplantı, görüşme, görüşme yada herhangi bir olayın

Continue Reading

Tarih Unutmaz – M. Mücahit Küçükyılmaz Kitap Hakkında

Tarih Unutmaz – M. Mücahit Küçükyılmaz Kitap Hakkında

Tarih Unutmaz M. Mücahit Küçükyılmaz Tarih olmadan Türkiye’yi anlamak, anlatmak ve savunmak mümkün değildir. Bizdeki sosyal bilimler iddiası maalesef tarihsizlik, tarih anlayışı da sosyal bilimsizlik anlamına gelmektedir. Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz çalışmasında bu ikisinin birlikteliğini ve temel tarihî sorulara cevap vermeden bugünün Türkiye’sinin anlaşılamayacağını çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.Dr. Murat YılmazSiyaset BilimciTarihi unutmak karda

Continue Reading

Şahbaba – Murat Bardakçı Kitap Hakkında

Şahbaba – Murat Bardakçı Kitap Hakkında

Şahbaba Murat Bardakçı Şahbaba Sultan Vahideddin’in belgesel öyküsü, mektupları ve hatıralarıVATAN HAİNİ MİYDİ?“...Facialara kalkan olamadım ise de, siper-i sâika (paratoner) vazifesi gördüm... Bütün musibetleri üzerime çektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım. Dinine, devletine, vatanına ve milletine hıyanet edenlerin azîz Allah’ın kahreden kudretli gücüne hedef olması için yakarıyorum...”MEMLEKETİNİ NİÇİN TERKETTİ?“Her tarafı istilâ eden inkılâb ve

Continue Reading

Hedefteki Osmanlı: 100 Yıllık Komplo Kitap Hakkında

Hedefteki Osmanlı: 100 Yıllık Komplo Kitap Hakkında

Hedefteki Osmanlı: 100 Yıllık Komplo Selim Atalay Dünyanın yeniden dağıldığı günümüzde Budapeşte-Basra ve Hazar-Trablusgarp arasındaki her kilit gelişme yüz yıl öncesine, Birinci Dünya Savaşı'na uzanır. Hâlen dağılmakta olan dünyada Türkiye'nin gündemi olan Sınır Güvenliği, Akdeniz-Ege kara sularımız, Boğazlar, Mavi Vatan, Kafkasya ve Kıbrıs önceliklerimizin kökü, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasına dayanır. Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasının sorunları

Continue Reading

Son Osmanlılar – Murat Bardakçı Kitap Hakkında

Son Osmanlılar – Murat Bardakçı Kitap Hakkında

Son Osmanlılar Murat Bardakçı Kadın, erkek ve çocuk, 155 kişiydiler... Osmanlı hanedanı bu 155 kişiden ibaretti ve 1924 Martı’nda, hepsi Türkiye dışına çıkartıldı...Ellerine ikişer bin İngiliz lirası ve bir yıllık ama dönüşü olmayan pasaport verildi.Mal varlıkları tasfiye edildi...Türkiye’ye girmeleri ve transit geçmeleri yasaklandı...Artık ne vatanları ne de gelirleri vardı... Macera dolu bir sürgün yaşadılar...Geçinebilmek için

Continue Reading

Son Sığınak – Hasan Nuhanoviç Kitap Hakkında

Son Sığınak – Hasan Nuhanoviç Kitap Hakkında

Son Sığınak Hasan Nuhanoviç 1992'de, giderek büyüyen Sırp tehdidi yüzünden Hasan ve ailesi evlerini terk ederek Bosna'nın kırsalındaki dağlık alanlara doğru kaçmak zorunda kaldılar. Sırp birlikler peşlerinden bombalar yağdırır, keskin nişancılar onları avlamaya çalışırken, Hasan ve binlerce mülteci, Drina Nehri boyunca uzanan ormanlık alanda soğuğa, yorgunluğa ve ölüme karşı büyük bir mücadele verdiler. Srebrenitsa Katliamı'nın

Continue Reading

Karadeniz Kıyı Kentleri Tarihi – Feridun M. Emecen Kitap Hakkında

Karadeniz Kıyı Kentleri Tarihi – Feridun M. Emecen Kitap Hakkında

Karadeniz Kıyı Kentleri Tarihi Feridun M. Emecen Klasik dönem Osmanlı tarihi başta olmak üzere birçok önemli araştırma ve çalışmaya imza atan Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in Karadeniz kıyılarını konu edinen yazıları, büyük bir titizlikle hazırlanan bu eserinde bir araya geliyor. İlk Çağ’dan bu yana tarih sahnesinde önemli bir yeri olan Karadeniz coğrafyasına odaklanan bu kitap

Continue Reading

Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs Kitap Hakkında

Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs Kitap Hakkında

Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs Murat Bardakçı Biri kadın üçü çocuk 79 yolcu, altı adet at ve bir de otomobil ile 1919’un 16 Mayıs’ında öğleden sonra saat 16.30’da Galata Rıhtımı’ndan kalkan vapurun üç gün devam eden ve 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da son bulan yolculuğu, katıldığı dünya savaşından yıkılmış, parçalanmış ve işgale uğramış halde çıkan

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar