Blog Posts

Denius – Avazım Çıktığı Kadar Sözleri

AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR ŞARKI SÖZLERİ Uyandım uykudan Kaçtı güneş bir anda penceremden Yeri yurdu belirsiz bir histeri sardı ruhumu Aldı götürdü beni benden Sıkmaktan tuz buz oldu dişlerim Her gelen bir parçamı götürdü giderken Kendi kendime onardım hisleri İçimde cansız bedenler kalmış batan gemilerden Oysa huzurlu seferler istedim Sessiz sedasız gidişlerimde saklı vedalar Yüzümde tebessümler, göğsümün ortasında dağlar Tenimde yangınlar var, içimde yanan limanlar Haykırsam kim anlar? Avazım çıktığı kadar susmaya alıştım artık Olsun ne varsa olmayan Gururumu gözden çıkardım

Continue Reading

Romantizm Akımının Temsilcileri Nedir Özellikleri Kısaca Türk

Romantizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu Romantizm, 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da etkili olan bir sanat, edebiyat ve felsefe akımıdır. Romantizm, Aydınlanma Çağı’nın aşırı rasyonalizmine bir tepki olarak hayata merhaba dedi. Bu akım, insanoğlunun duygusal ve hayal gücüne, iç yaşamına, doğaya ve geçmişe olan ilgisini yansıtır. Romantizm akımının başlangıcı, 1760’larda İngiltere’de süregelen ve sonraki yıllarda Almanya, Fransa ve İtalya şeklinde Avrupa devletlerinde de etkili olan bir akımdır. Bu akım, çoğu zaman şiir, müzik, fotoğraf ve tiyatroda anlatılır. Romantizm, Aydınlanma

Continue Reading

Ela Gözlü Pars Celile Özeti, Konusu ve Karakterleri

Ela Gözlü Pars Celile – Osman Balcıgil Mevzusu Nazım Hikmet’in anası Celile Hanım’ın yaşamı üstünden bir devrin kargaşa ve bunalımlı vakaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasını mevzu ediniyor. Ela Gözlü Pars Celile Özeti Celile’nin ailesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en etkili ailelerinden biriydi. Büyükbabası “Eski ve Yeni Türkler” kitabının yazarı Mustafa Celaleddin Paşa’dır. Bununla birlikte babası meşhur bir dilbilimci ve eğitimci olan Hasan Enver Paşa’dır. Celile, mürebbiyelerinden almış olduğu eğitim sonucunda bilgili bir hanımdı. Her gün gazete ve mecmua okur, bu tarz şeyleri eşi

Continue Reading

Dünya Edebiyatı Roman Özetleri | Türk Dili ve Edebiyatı

FAUST (GOETHE, Alman-Duygusal) Faust-Goethe Eserde insanoğlunun iyi yaratıldığını, fena şeyler yapsa da sonunda mutluluğu yakalayacağını söyleyen Tanrı ile bunun tersini korumak için çaba sarfeden Mefistofeles iddiaya girer. Bunun için tüm bilimleri araştırmış, kendisini büyüye vermiş Faust’u seçerler. Umduğunu bulamadığı için intiharın eşiğine kadar gelen Faust’a Mefistofeles kendisini tanıtır ve onunla da iddiaya girer. Faust’u içinde bulunmuş olduğu bunalımlı yaşamdan alıp değişik dünyalara sürükleyen Mefistofeles sonunda iddiayı kazanmıştır. Ek olarak bakınız ⇒ Goethe Kimdir? Yaşamı, Yazınsal Kişiliği, Eserleri HACI MURAT (TOLSTOY-

Continue Reading

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz? : Türk Öğrencilerin Yabancı Dil Öğreniminde Karşılaştığı Güçlükler

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz? : Türk Öğrencilerin Yabancı Dil Öğreniminde Karşılaştığı Güçlükler                                                                                                      Arş. Gör. Merve BAŞKUTLU   Özet Bu araştırmanın amacı, İngilizce öğrenme sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara

Continue Reading

Çağatay Akman – Ayaz Sözleri

Çağatay Akman Ayaz şarkı sözleri Yine geliyordu bahar Ben ayazlarda tutuldum Sen de bir gün vardın, ardında bir gün yoktun Yine geliyordu hüzün Ya da gülümsedi ah o yüzün Bense bir leylayım, senin adın hep mecnun Güler misin ağlar mısın Kor kor alevleri harlar mısın İnadın seni bağlar asıl Yok günahım beni anlar mısın Canım mısın kanım mısın Hor görüp aşkımı saklar mısın Bir adım bana atmaz mısın Rüzgara karşı koymaz mısın Güler misin ağlar mısın Kor kor alevleri harlar

Continue Reading

Bir Kadın Kayboldu Özeti, Konusu ve Karakterleri

Bir Hanım Kayboldu – Esat Mahmut Karakurt Karakterler Selma: Sevginin gücüyle hiçbir şeyden korkmayan yürekli, yiğit ve duygusal bir hanımdır. Necmi: Görmüş olduğu her kıza âşık olabilen ve olayların akıbetini düşünmeden hareket eden birazcık naif fakat yakışıklı bir adam. Hümeyra: Selma benzer biçimde o da ölümüne âşık ve yanlış da olsa aşkı için her şeyi göze alacak bir hanımdır. İrfan: Fedakâr, iyiliksever ve fedakâr bir ağabeydir. Mevzusu Kocasını deliler benzer biçimde seven bir kadının ruhsal durumu ve bunun sonucunda başına

Continue Reading

Dilekçe örnekleri Nasıl Yazılır Doğru Dilekçe Yaz örneği Kısa

Dilekçe Nedir Iyi mi Yazılır Dilekçeler, çeşitli mevzularda birçok değişik şahıs yada kurum tarafınca yazılabilir. Mesela, bir yurttaş, kamu hizmetleriyle ilgili şikayetlerini dile getirmek için bir kamu kurumuna yazabilir. Bir işveren, çalışanın işe alınması yada işten çıkarılması şeklinde mevzuları ele almak için bir iş mahkemesine yazabilir. Bir talebe, okuldaki sorunlarını çözmek için okul yönetimine bir dilekçe yazabilir. Dilekçeler, belirli bir amaca ulaşmak için resmi bir halde yazılır. Belirli bir dilekçe formatına uygun olarak yazılmalıdır. Bu formatta, başlığı, tarih, alıcının adı

Continue Reading

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Ders Notları

  12. Derslik Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Emek harcama Defteri KONULAR: ———— Cumhuriyet Süreci Türk Edebiyatı‘nda birçok yazar, roman türünde eserler vermiştir. Cumhuriyet Süreci romanlarında öne çıkan konulardan biri Kurtuluş Savaşı’dır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban, Halide Edip Adıvar’ın Alevden Gömlek ve Vurun Kahpeye, Kemal Tahir‘in Bitkin Savaşçı, Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın Sahnenin Dışındakiler, Tarık Buğra’nın Minik Ağa adlı romanları Kurtuluş Savaşı’nı ele alan eserlerdir. Devrin siyasal ve toplumsal koşulları doğrultusunda toplumun değişik katmanlarında yer edinen kişiler de romanlara mevzu

Continue Reading

YUSUF HAS HACİP VE MONTAIGNE ESERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  ÖZET          Bu çalışmada “nasihatname” durumunda yazılmış olan; Yusuf Özgü Hacip’in “Kutadgu Bilig” ve Montaigne’nin “Denemeler” adlı iki mühim eseri okuyan fertlerin hangi değerleri kazanacağı ortaya konmaya çalışılmıştır bu amaca bağlı olarak; eserlerin benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırılmış, elde edilmiş sonuçlar değerler eğitimi açısından değerlendirilmiştir.         İki eserde de insan, cemiyet ve devlet düzenine dair erdem, hakkaniyet, dürüstlük, cemiyet düzeni, acıma, tövbe-vicdan temizliği, çocuk eğitimi, mutluluk, data, akıl, dostluk, ölçülü olma, alınyazısı, evlilik benzer biçimde benzer kavramlar olduğu görülmüştür. Biz

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar