11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuşma Sınavı Konuları

 

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuşma Sınavı Konuları

1.ÜNİTE: GİRİŞ

 1. Edebiyat ve toplum ilişkisi
 2. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi
 3. Klasisizm akımını tanıtınız.
 4. Romantizm akımını tanıtınız.
 5. Realizm akımını tanıtınız.
 6. Natüralizm akımını tanıtınız.
 7. Parnasizm akımını tanıtınız.
 8. Sembolizm akımını tanıtınız.
 9. Sürrealizm akımını tanıtınız.
 10. Empresyonizm (İzlenimcilik) akımını tanıtınız.
 11. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) akımını tanıtınız.
 12. Kübizm akımını tanıtınız.
 13. Fütürizm (Gelecekçilik) akımını tanıtınız.
 14. Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) akımını tanıtınız.
 15. Dadaizm akımını tanıtınız.
 16. Edebiyat-sanat akımlarının edebiyat resim, müzik ve mimari gibi farklı sanat dallarına nasıl yansıdığı üzerinde bir sunum yapma ve sunumlarını görsel, işitsel ögelerle destekleme.
 17. İmla (yazım) kuralları ile ilgili sunum yapma.
 18. Noktalama işaretleri ile ilgili sunum yapma.

2.ÜNİTE: HİKÂYE

 1. 1923-1940 arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi hakkında bir konuşma yapınız.
 2. 1940-1960 arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi hakkında bir konuşma yapınız.
 3. Bireyin iç dünyasını esas alan hikaye ve özellikleri
 4. Toplumcu gerçekçi hikaye ve özellikleri
 5. Millî-dinî duyarlılıkları yansıtan hikaye ve özellikleri hakkında bir konuşma yapınız.
 6. Modernist hikaye ve özellikleri hakkında bir konuşma yapınız.
 7. Cümlenin ögeleri ile ilgili sunum yapma
 8. Hikayedeki anlatım türlerini/tekniklerini tanıtınız.
 9. Olay hikayesi nedir? Bilgi veriniz.
 10. Durum hikayesi nedir? Bilgi veriniz.

3.ÜNİTE: ŞİİR

 1. Tanzimat Dönemi şiiri ve özellikleri hakkında sunum yapma.
 2. Serveti Fünun Dönemi şiiri ve özellikleri hakkında sunum yapma.
 3. Saf Şiir anlayışı ve özellikleri hakkında sunum yapma.
 4. Millî Edebiyat Dönemi şiiri ve özellikleri hakkında sunum yapma.
 5. Manzum hikaye nedir? Özellikleri, Örnekleri.
 6. Türk dünyası edebiyatında şiir ve özellikleri hakkında sunum yapma.
 7. Azerbaycan edebiyatının büyük şairi Bahtiyar Vahapzade hakkında sunum yapma.
 8. İran Azerisi Şehriyar (Muhammed Hüseyin Behçet-Tebrizi) hakkında sunum yapma.

4.ÜNİTE: MAKALE

 1. Bilimsel makale nedir? Bilimsel makalenin özellikleri, örnekleri hakkında sunum yapma.
 2. Edebi makale nedir? Edebi makalenin özellikleri, örnekleri hakkında sunum yapma.

5.ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA

 1. Sohbet (söyleşi) yazı türü hakkında sunum yapma.
 2. Fıkra yazı türü hakkında sunum yapma.
 3. Türk toplumunda sohbet kültürü.
 4. “Dostluk” konusunda bir sohbet gerçekleştirme.

6.ÜNİTE: ROMAN

 1. 1923-1960 arası Cumhuriyet döneminde roman hakkında bir konuşma yapınız.
 2. 1960-1980 arası Cumhuriyet döneminde roman hakkında bir konuşma yapınız.
 3. Dünya edebiyatında roman hakkında bir konuşma yapınız.
 4. En son okuduğunuz romanı tanıtan bir konuşma yapınız.
 5. Roman ile filmin karşılaştırılması
 6. Anlatım bozukluklarıyla ilgili bir sunum yapma.

7.ÜNİTE: TİYATRO

 1. 1923-1950 arası Cumhuriyet döneminde tiyatro hakkında bir konuşma yapınız.
 2. 1950-1980 arası Cumhuriyet döneminde tiyatro hakkında bir konuşma yapınız.
 3. Dünya Edebiyatında Tiyatro genel özellikleri, önemli yazarları ve eserleri hakkında bir konuşma yapınız.

8.ÜNİTE: ELEŞTİRİ

 1. Eleştiri yazı türü özellikleri, önemli yazarları hakkında bir konuşma yapınız.
 2. Okunan bir kitabın tanıtılması, kitaba dair eleştirel bir konuşma yapma.

9.ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ

 1. Mülakat yazı türü özellikleri, önemli yazarları hakkında bir konuşma yapınız.
 2. Röportaj yazı türü özellikleri, önemli yazarları hakkında bir konuşma yapınız.
 3. Mülakat ve röportajın farkları hakkında bir konuşma yapınız.

DİĞER KONUŞMA KONUSU ÖRNEKLERİ

 • Ülkemizde müzik ya da resim ile ilgili eğitim almak isteyen öğrenciler güzel sanatlar lisesine gelmekte. Sizce bireylerde sanat eğitimi ne zaman başlamalı?
 • Yardımseverlik nedir? Bu duygunun bize kazandırdıkları nelerdir?
 • Sorumluluk nedir? Bireylere sorumluluk duygusu nasıl ve ne zaman verilmelidir?
 • İnsanların hayallerini gerçekleştirmesi için yapması gerekenler nelerdir?
 • Arkadaşlık ilişkilerinizde nelere dikkat edersiniz? Arkadaşlarınızdan beklentileriniz nelerdir?
 • Okuduğunuz hikâye ve romanlardaki karakterlerle kendi hayatınız arasında bir ilişki kurdunuz mu? Sizi çok etkileyen bir roman kahramanı oldu mu? Örnek veriniz.
 • Bir hikâye ve romanın sinemaya veya diziye uyarlanmasının toplumun sosyal yapısıyla bir ilgisi olabilir mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.
 • Sanatçılar edebi ürünlerini oluştururken toplumun sosyal ve siyasi olaylarından etkilenir mi? Örnek veriniz.
 • Edebi eserlerde yazarlar psikolojiden neden ve nasıl yararlanır? Açıklayınız.
 • “Bir kitap okudum, hayatım değişti.” diyen bir kişi sizce ne demek istiyordur? Gerçekten bir kitap okuyunca insanın hayatı değişir mi? Açıklayınız.
 • Bir edebi eserin okunmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Siz okuduğunuz kitapta hangi özellikleri ararsınız?
 • Çocuk işçi çalıştırmak konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
 • Toplum gerçeklerini açık bir şekilde yansıtan, köyden kente göç, dar gelirli insanların sorunları, geçim sıkıntısı gibi konuları ele alan toplumcu gerçekçi eserlerde estetik kaygı yoktur. Sebepleri neler olabilir?
 • “Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.” diyen biri başarıya ulaşmak için ne yapılması gerektiğini anlatmak istemiştir?
 • Size göre sanat, sanat için mi olmalı toplum için mi? Düşüncenizi örneklerle açıklayınız.
 • Özgürlük, Adalet, Eğitim, Aile, Saygı, Sevgi, Merhamet Gelecek, Gençlik, Hayat, Dostluk, Sabır, Başarı, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımseverlik, Cömertlik, Cesaret, Hoşgörü, Alçakgönüllülük, Empati, Özgüven, Nezaket, Azim, Bağlılık, Çalışkanlık, Çevre bilinci, Ahlak, Güvenlik, Medya, İletişim, Bağımlılık, Teknoloji, Gelişim, Önyargı, Güvenilirlik, Huzur, Zaman, Sağlık, Barış…

(Toplam: 14, Bugün: 1 )

Site Footer