Kiracılar DASK sigortası yaptırabilir mi?

Kiracılar DASK sigortası yaptırabilir mi? Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafınca kendi adına yaptırılamaz. Kiracı, Zorunlu Deprem Sigortasını ‘sigorta ettiren’ sıfatıyla, ev sahibi adına yaptırabilir. Her durumda tazminat, tapuda ‘gerçek sahibi’ olarak belirtilen kişiye ödenir. DASK iptal edilebilir mi? Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez.

Continue Reading

Dask Sigortası Tazminat dışı olan hasarlar nelerdir

Dask Sigortası Tazminat dışı olan hasarlar nelerdir Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri kapsam dışındadır, bunlar için tazminat ödenmez. Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamı dışındadır. Kamuya ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş yerleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar, tapuya kayıtlı bulunmayan

Continue Reading

Dask Sigortası Hasar için nereye başvurulur

Dask Sigortası Hasar için nereye başvurulur Evleri depremden hasar gören ve ZDS poliçesi bulunan vatandaşların, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için DASK Çağrı Merkezi 125’e yada DASK’ın web sitesine ya da ZDS poliçesini DASK adına düzenleyen sigorta şirketi ve acentesine başvurmaları kafi. Hasar tespit işleminin kesinleşmesinden sonrasında, hazırlanan ibranameler hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine gönderilir ve tazminat ödemeleri, bu şubeler kanalıyla poliçe ve seri numaraları denetim edilerek hak sahibine yapılır. Tazminat ödemeleri, mümkün olan en kısa sürede ve ortalama

Continue Reading

Dask Sigortası Hasar tazminatı nasıl hesaplanır?

Dask Sigortası Hasar tazminatı nasıl hesaplanır? Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlilerince yerine getirilir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de direkt DASK tarafınca yapılır. Sigorta tazminatının hesabında, depremin gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine bakılırsa bulunan yeni inşa bedeli esas alınır. Sadece sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olması imkansız. Zorunlu Deprem Sigortası’nda amaç, asgari bir oranda standart bir güvence sunulmasıdır ve her bir hasarda, sigorta bedelinin yüzde 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Continue Reading

Dask Sigortası Hasar durumunda en fazla ne kadar ödeme yapılır?

Dask Sigortası Hasar durumunda en fazla ne kadar ödeme yapılır? DASK, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa gore belirlediği azami bir tutarda güvence sağlıyor. DASK tarafınca verilen azami güvence tutarı 7 Eylül’den itibaren tüm yapı tiplerinde 215 bin lira olarak belirlendi. Azami güvence tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin tekrardan inşa edilmesinin maliyeti dikkate alınır.

Continue Reading

Dask Sigortası Hasar bedeli nasıl ödenir?

Dask Sigortası Hasar bedeli nasıl ödenir? DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve zelzele sonucu meydana gelen maddi zararları poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak ziyan olmuş olsa da güvence altındadır.

Continue Reading

DASK Sigortasında indirim uygulanır mı

DASK Sigortasında indirim uygulanır mı Bina yönetimleri tarafınca tüm konutların sigortalanması durumunda tarife tutarları üstünden yüzde 20 oranında indirim uygulanır. Ek olarak, vade bitişinden itibaren 30 gün içinde yenilenen poliçelere 1, 2 ve 3 yıl için yüzde 10, 3 yıl sonrasında takip eden seneler için yüzde 20 oranında indirim uygulanır.

Continue Reading

DASK sigortası kaç liraya yaptırılır

DASK sigortası kaç liraya yaptırılır Zorunlu deprem sigortası için 5 risk bölgesi, 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 fiyat tarifesi bulunuyor. Yıllık sigorta tarifesi, İstanbul’da 100 metrekarelik bir konut için karkas yapılarda 100 ila 239 lira, yığma yapılarda 199 ila 294 lira, diğer yapılarda ise 77 ila 210 lira arasında değişiyor. Diğer illerde ise primler 5 risk bölgesine göre 40 lira ile 289 lira arasında farklılık gösteriyor. Deprem hasarı oluşursa en fazla 215 bin lira ödenir

Continue Reading