Dilekçe örnekleri Nasıl Yazılır Doğru Dilekçe Yaz örneği Kısa

Dilekçe Nedir Iyi mi Yazılır

Dilekçeler, çeşitli mevzularda birçok değişik şahıs yada kurum tarafınca yazılabilir. Mesela, bir yurttaş, kamu hizmetleriyle ilgili şikayetlerini dile getirmek için bir kamu kurumuna yazabilir. Bir işveren, çalışanın işe alınması yada işten çıkarılması şeklinde mevzuları ele almak için bir iş mahkemesine yazabilir. Bir talebe, okuldaki sorunlarını çözmek için okul yönetimine bir dilekçe yazabilir.

Dilekçeler, belirli bir amaca ulaşmak için resmi bir halde yazılır. Belirli bir dilekçe formatına uygun olarak yazılmalıdır. Bu formatta, başlığı, tarih, alıcının adı ve adresi, mevzu başlığı, detaylı içinde ne olduğu, talebin belirtilmesi, imza ve kişisel bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Yazımı esnasında, dilin resmi ve uygun olması önemlidir. Belirtilen taleplerin ve isteklerin doğru ve tutarlı bir halde ifade edilmesi gerekmektedir. Kişisel görüş ve yargılar yerine somut kanıtlar ve belgeler kullanılmalıdır.

Alıcısına ulaşmış olduğu tarihten itibaren, alıcı, dilekçeyi inceleyerek lüzumlu işlemleri yapar. Alıcı, cevap vermekle yükümlüdür. Bu cevap pozitif yönde yada negatif olabilir. Pozitif yönde cevap durumunda, belirtilen talep yerine getirilir. Negatif cevap durumunda ise, alıcı, gerekçesini sahibine açıklar.

Dilekçeler, bir kişinin yada bir grup insanoğlunun resmi makamlara yada kişilere taleplerini, isteklerini, önerilerini yada şikayetlerini iletmesi açısından önemlidir. Ek olarak, dilekçeler, kişilerin haklarının korunması açısından da önemlidir.

Dilekçeler hakkında daha detaylı data almak isterseniz, mevzuyla ilgili hukuk yada yönetimsel işlemler mevzusunda uzman bir avukattan yardım alabilirsiniz.

İnsanların bir isteği yada dileği dile getirmek için resmî kuruluşlara sunulan, imzalı ve adresli yazıya dilekçe adı verilir. Devletimizin Anayasasına gore tüm yurttaşların dilekçe verme ve data edinme hakkı bulunmaktadır. Yetkili makamlara yazılan ya da gönderilen dilekçelerde, dilekçeyi yazan insanoğlunun ismi-soyismi ile imzası ve iş yada ev adresinin yazılması şarttır. Dilekçeler verilen kurumlarca ele alınıp incelenir ve en fazla otuz ile altmış gün içinde yanıtlanmaktadır. Belirli bir mevzuyu içermeyen, isimsiz, imzasız ya da ev adresi yazılmayan dilekçeler işleme alınmaz.

Dilekçelerde Nelere Dikkat Edilir:

Kağıt ve Yazı Aracı: Dilekçe çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Bilgisayar, daktilo yada kalemle yazılabilir. Dilekçe elle yazılacaksa dolma kalem yada tükenmez kalem kullanılır.
Başlık: Problem hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlığa mevzu olan kurumun adı büyük harflerle yazılır.

Dil – Üslup: Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Problem, durum ya da istek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
Saygı İbaresi: Dilekçe, bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.”, üst makamın bir problemi çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.” yada “Gereğini arz ederim.”; yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “İzninizi saygılarımla arz ederim.” şeklinde saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Adres: Dilekçe sahibi, adını-soyadını ve açık adresini dilekçede belirtmelidir.
Dilekçede İmza Nereye Atılır: Dilekçede imza çoğu zaman ismin üzerine atılır ve bir tek bir kişinin imzası bulunur. Ortak bir mevzuda birden fazla şahıs aynı dilekte bulunacaksa dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmeleri gerekir.

Ekler: Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “Ekler” başlığı altında maddeler hâlinde sıralanır.
Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar
Muhatap (Kurum / Makam): Dilekçenin muhatabı olan kurumun / makamın adı satırı ortalayacak şekilde yazılır.

Kendini Takdim: Dilekçeyi yazan, dilekçeyi sunmuş olduğu kurumla ilgisini belirtecek şekilde kendini özetlemek gerekirse tanıtır.
Problem ve Talep (İstek / Şikâyet): Kuruma iletilmek istenen mesele, şikâyet ve kurumdan talep belirtilir.

Saygı İfadesi: Metin “arz ederim” saygı ifadesi ile bitirilir.
Tarih: Metin bölümünden sonrasında yazı alanının sağına gün, ay, yıl sıralamasıyla yazılır.
İmza: Yazı alanının sağında, tarihin altında yer alır.
Ad-Soyad: Yazı alanının sağında ve imzanın altında yer alır.
İletişim Detayları: Yazı alanının soluna iş yada ikametgâh adresiyle öteki yazışma detayları yazılır.
Ek (var ise): Dilekçe ile beraber sunulması ihtiyaç duyulan belgeler var ise yazı alanının sol alt kısmına “Ek:”
yazılarak bu başlık altında adı, adedi ve sayfa sayısı belirtilen belgeler numaralandırılarak yazılır.

Dilekçe Örneği

Dilekçe üniversiteye dilekçe örneği

Dilekçe Örnekleri

28 Haziran 2016
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
25/06/2016 tarihinde ekteki faturada detayları sunulan firmadan aldığım saç kurutma makinesi evde yaptığım kontrollerde çalışmamıştır. Firmadan yasal süre içinde cayma hakkımı kullanmak istememe karşın şirket isteğimi reddetmiştir. Kanuni sorumluluğunu yerine getirmeyen firmaya yasal işlem yapılmasını, ayıplı malın firmaya iadesini ve bedelinin tarafıma ödenmesini isterim.

Gereğini arz ederim.
Yunus ONATÇA
Gazi Mah. Emniyetçiler Sok. Çiçek Apt. No: 5/3
Yenimahalle / Ankara
Ek: Satmaca

(Toplam: 1, Bugün: 1 )

Leave a reply: